965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] La Conselleria de Justícia, interior i administració pública concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a sufragar les despeses del servei de mediació de proximitat (MEDIAPROP) en l’exercici 2023: 6.000.-€

[CAS] La Conselleria de Justicia, interior y administración pública concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad (MEDIAPROP) en el ejercicio 2023: 6.000.-€