965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , han donat a l’Ajuntament de Callosa, productes de necessitats bàsiques, perquè puguen repartir-se entre les famílies més vulnerables del municipi.
Agrair la implicació Dels Maçons durant 3 anys, al seu president, Anthony Hesweth-Fiels, i al Supermercat Mendoza a l’Alfàs del Pi, ja que la seua ajuda ha sigut fonamental per a poder realitzar esta donació. Els Maçons col·laboren en distints projectes socials i presten suport a famílies necessitades
[CAS]La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28) , han dado en el Ayuntamiento de Callosa, productos de necesidades básicas, para que puedan repartirse entre las familias más vulnerables del municipio.
Agradecer la implicación De los Masones durante 3 años, a su presidente, Anthony Hesweth-Fiels, y al Supermercado Mendoza en l’Alfàs del Pi, puesto que su ayuda ha sido fundamental para poder realizar esta donación. Los Masones colaboran en distintos proyectos sociales y prestan apoyo a familias necesitadas