965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament de Callosa d’ en Sarria volem agrair a Maria Teresa Ferrandiz Santamaría com Jutgessa de Pau i a José Vicente Fuster Montiel com a suplent, la seua gran labor i dedicació durant tots aquests anys. Al mateix temps volem donar la benvinguda a Javier E. Upperton Galiana com a Jutge de Pau i a Juan José Pérez García com a suplent. Desitjant-los el millor en aquesta nova responsabilitat com a Jutge de Pau i suplent.
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa d’ en Sarria queremos agradecer a Maria Teresa Ferrandiz Santamaría cómo Jueza de Paz y a José Vicente Fuster Montiel como suplente, su gran labor y dedicación durante todos estos años. Al mismo tiempo queremos dar la bienvenida a Javier E. Upperton Galiana como Juez de Paz y a Juan José Pérez García como suplente. Deseándoles lo mejor en esta nueva responsabilidad como Juez de Paz y suplente.