965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Aquest mes de maig acomiadem a Mari Ángeles Pérez Montiel. Forma part indispensable d’aquest Ajuntament des de l’any 1.993. Enhorabona i gaudeix d’aquesta merescuda jubilació.
 
[CAS] Este mes de mayo despedimos a Mari Ángeles Pérez Montiel. Forma parte indispensable de este Ayuntamiento desde el año 1.993.

Enhorabuena
 

y disfruta de esta merecida jubilación.