965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La setmana passada es va celebrar una reunió comarcal del personal tècnic i polític de Joventut de la Marina Baixa en el Centre Juvenil de la Nucia, on es van presentar els diferents programes comarcals creats per l’equip tècnic de joventut i posterior debat per a portar-se a terme.
Anar junts en una mateixa línia i fer comarca és el que es pretén aconseguir.
 
[CAS] La semana pasada se celebró una reunión comarcal del personal técnico y político de Juventud de la Marina Baixa en el Centro Juvenil de la Nucia, donde se presentaron los diferentes programas comarcales creados por el equipo técnico y posterior debate para llevarse a cabo.
Ir juntos en una misma línea y hacer comarca es lo que se pretende conseguir.