965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, ha organizado un acontecimiento para celebrar el “IV Día de las Escritoras: mujeres, amor y libertad”.
El acto tendrá lugar el próximo día 25 de octubre a las 18.00 h. en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Pública Municipal “L´Espill”, calle Jaume Roig, 5.

La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ha organitzat un esdeveniment per a celebrar el “IV Dia de les Escriptores: dones, amor i llibertat”.
L’acte tindrà lloc el pròxim dia 25 d’octubre a les 18.00 h. a la Sala d’Audiovisuals de la Biblioteca Pública Municipal L´´Espill”, carrer Jaume Roig, 5.