965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL. La Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Maribel Ferràndiz i la Regidoria de Joventut, dirigida per Francisco Mendoza, junt a l’Associació DeAmicita van oferir al mes de març 5 places per a un intercanvi juvenil aquest estiu a França, però a causa de l’interès dels i les joves de Callosa d’en Sarrià s’ha treballat per a poder donar l’oportunitat d’aquesta experiència a totes les persones interessades en el seu moment, així que, comencem a rebre notícies!!!
Des de Bèlgica ens envia algunes imatges Luisana, una jove de 18 anys de Callosa, que està disfrutant molt d’aquesta aventura! Ella està a l’intercanvi Crossroads, amb l’objectiu de ser conscient del que provoquen els comportaments esbiaixats i demostrar que si superem els prejudicis i judicis de valor, ens permetrem dur endavant interaccions més profundes i interpersonals.
Luisana ens diu que: “és una experiència increïble on estàs amb contacte amb moltes cultures i gent de molts països on s’entenem totes les persones sense tindre el mateix idioma”
Ara ens toca esperar agost, on un grup de 5 joves ja ho té tot preparat per a viatjar a França!
 
CAS.La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Maribel Ferrándiz y la Concejalía de Juventud dirigida por Francisco Mendoza, junto a la Asociación DeAmicita, ofrecieron en el mes de marzo 5 plazas para un intercambio juvenil este verano en Francia, pero a causa del interés de los y las jóvenes de Callosa d’en Sarrià, se ha trabajado para poder dar la oportunidad de esta experiencia a todas las personas interesadas en su momento…así que, ¡empezamos a recibir noticias!!!
¡Desde Bélgica nos envía algunas imágenes Luisana, una joven de 18 años de Callosa, que está disfrutando mucho de esta aventura! Ella está en el intercambio Crossroads, con el objetivo de ser consciente de lo que provocan los comportamientos sesgados y demostrar que, si superamos los prejuicios y juicios de valor, nos permitiremos llevar adelante interacciones más profundas e interpersonales.
Luisana nos dice que: “es una experiencia increíble donde estás en contacto con muchas culturas y gente de muchos países donde nos entendemos todas las personas sin tener el mismo idioma”
¡Ahora nos toca esperar agosto, donde un grupo de 5 jóvenes ya lo tiene todo preparado para viajar a Francia!