965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Algun/a interessat/a en un Intercanvi Juvenil?
Nostres amics de l’Associació DeAmicita ens manen aquesta info per a compartir entre vosaltres
Intercanvi Juvenil a Estònia
Queden 3 places!
“Take the wheel”
Tallinn, Estònia
04.06.2022 – 12.06.2022
16 – 19 edat
Condicions econòmiques:
Estarà cobert:
Allotjament
Menjar
Viatge
Pot haver-hi una quota de participació (a consultar)
Per a inscriure’s  escriu a oficina@deamicitia.org
Per a  INFO
698 94 92 24
 
[CAS] Algun/a interesado/a en un Intercambio Juvenil?
Nuestros amig@s de la Asociación DeAmicita nos mandan esta info para compartir entre vosotr@s
Intercambio Juvenil en Estonia
¡Quedan plazas!
“Take the wheel”
Tallinn, Estonia
04.06.2022 – 12.06.2022
16 – 19 edad
Condiciones económicas:
Estará cubierto:
Alojamiento
Comida
Viaje
Puede haber una cuota de participación (a consultar)
Para inscribirse  escribe a oficina@deamicitia.org
Para  INFO:
698 94 92 24