965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL La Diputació concedeix a l’Ajuntament de Callosa 17.500 euros per a la instal·lació de solars fotovoltaiques en la guarderia municipal. El 100% del seu cost.
[CAS] La Diputación concede al Ayuntamiento de Callosa 17.500 euros para la instalación de solares fotovoltaicas en la guardería municipal. El 100 % de su coste.