965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] A partir de hui ja pots inscriure't en el Descens barranc aquàtic en la localitat valenciana d'ANNA. Recorda que hi ha 14 places disponibles. El preu és de 15 €
Pots descarregar els impresos de la pàgina web de l'ajuntament o passar per la Casa de Cultura, 2a planta.
Als impresos acompanyar fotocòpia del DNI, si són menors autorització pares amb DNI d'aquests.
Data límit d'inscripció, fins al 10 d'Agost.
T'HO PERDRÀS????
Més informació en:
Autorització de menors
INSCRIPCIÓN
MANDAT SEPA
[CAS] A partir de hoy ya puedes inscribirte en el Descenso barranco acuático en la localidad valenciana de ANNA. Recuerda que hay 14 plazas disponibles. El precio es de 15 €
Puedes descargar los impresos de la página web del ayuntamiento o pasar por la Casa de Cultura, 2.ª planta.
A los impresos acompañar fotocopia del DNI, si son menores autorización paras con DNI de estos.
Fecha tope de inscripción, hasta el 10 de Agosto.
TE LO PERDERÁS????
Más información en:
Autorización de menores
INSCRIPCIÓN
MANDATO SEPA