965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Us informem que des del 25 de juliol fins al 10 de novembre de 2022, està obert el termini per als rebuts corresponents a l’Impost sobre Béns immobles, activitats econòmiques i altres tributs municipals.
Per a més informació podeu consultar en www.suma.es o a través del telèfon 965292000.
 
[CAS] Os informamos que desde el 25 de julio hasta el 10 de noviembre de 2022, está abierto el plazo para los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, actividades económicas y otros tributos municipales.
Para más información podéis consultar en www.suma.es o a través del teléfono 965292000.