965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Consell Comarcal per la Igualtat Marina Baixa reafirma el seu compromís amb la igualtat i la seua repulsa a la violència masclista de cara al 25 de Novembre.
Regidores d’igualtat dels diferents ajuntaments de la comarca s’han reunit en la localitat de Polop per a reafirmar la importància del Consell per la Igualtat a l’hora de realitzar activitats de sensibilització ciutadana en matèria d’igualtat així com de prevenció contra les violències masclistes.
Les representants polítiques dels municipis de Polop, Altea, L´Alfas del Pi, Benidorm, Callosa, La Nucia, la Vila Joiosa i Finestrat han acordat reunir-se una vegada al mes per a traçar la línia de treball del Consell i organitzar activitats, fora de les ja establides el dia 25 de Novembre i el dia 8 de Març. D’aquesta manera, han mostrat el seu compromís amb la igualtat i especialment amb l’erradicació de la violència contra les dones.
Entre els acords aconseguits destaquen l’adhesió al manifest preparat per la Regidoria d’Igualtat de la Vila Joiosa el pròxim dia 25 de Novembre, així com la incorporació d’una esmena comarcal en les Mocions amb motiu del 25N que aquestes regidores presenten en els seus respectius ajuntaments.
El Consell Comarcal per la Igualtat a la Marina Baixa visibilitza d’aquesta manera la seua unió en la condemna a la violència de gènere, per això el pròxim 25 de Novembre en les places d’aquests ajuntaments es llegirà un únic manifest, preparat per l’ajuntament de la Vila Joiosa , en homenatge a Zuita Bouchira, l’última víctima de violència masclista de la comarca.
 
[CAS] El Consejo Comarcal por la Igualdad Marina Baixa reafirma su compromiso con la igualdad y su repulsa a la violencia machista de cara al 25 de Noviembre.
Concejalas de igualdad de los diferentes ayuntamientos de la comarca se han reunido en la localidad de Polop para reafirmar la importancia del Consejo por la Igualdad en la hora de realizar actividades de sensibilización ciudadana en materia de igualdad así como de prevención contra las violencias machistas.
Las representantes políticas de los municipios de Polop, Altea, Alfaz del Pi, Benidorm, Callosa, La Nucia, la Vila Joiosa y Finestrat han acordado reunirse una vez en el mes para trazar la línea de trabajo del Consejo y organizar actividades, fuera de las ya establecidas el día 25 de Noviembre y el día 8 de Marzo. De este modo, han mostrado su compromiso con la igualdad y especialmente con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Entre los acuerdos conseguidos destacan la adhesión al manifiesto preparado por la Concejalía de Igualdad de Villajoyosa el próximo día 25 de Noviembre, así como la incorporación de una enmienda comarcal en las Mociones con motivo del 25N que estas regidoras presentan en sus respectivos ayuntamientos.
El Consejo Comarcal por la Igualdad en la Marina Baixa visibiliza de este modo su unión en la condena a la violencia de género, por eso el próximo 25 de Noviembre en las plazas de estos ayuntamientos se leerá un único manifiesto, preparado por el ayuntamiento de Villajoyosa , en homenaje a Zuita Bouchira, la última víctima de violencia machista de la comarca.