965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  A Callosa , durant aquest any 2022, s’ha d’elaborar el que serà el I Pla Jove del municipi.
Sabeu qué és un Pla Jove? És un document que recull les necessitats i demandes de la gent jove, per definir metes i prioritats, per a impulsar actuacions, per dur a terme un treball en equip i transversal on es fomente l’associacionisme, la participació i voluntariat dels i les joves.
Per aquest motiu, des de la Regidoria de Joventut han elaborat una enquesta, perquè és important i necessari conéixer l’opinió de la joventut de 18 a 30 anys de Callosa d’en Sarrià.
S’adjunta l’enllaç i també podeu accedir mitjançant el codi QR del cartell.
 
[CAS] En Callosa, durante este año 2022, se debe elaborar el que será el I Plan de Juventud del municipio.
¿Sabéis que es un Plan de Juventud? Es un documento que recoge las necesidades y demandes de la gente joven, para definir metas y prioridades, para impulsar actuaciones, para llevar a cabo un trabajo en equipo y transversal donde se fomente el asociacionismo, la participación y voluntariado de los/as jóvenes.
Por este motivo, desde la Concejalía de Juventud, han elaborado una encuesta, porque es importante y necesario conocer la opinión de la juventud de 18 a 30 años de Callosa d’en Sarrià.
Se adjunta el enlace y también podéis acceder mediante el código QR del cartel.