965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  El 27 d’octubre va ser aprovat pel ple Municipal el I Pla Jove de la localitat. Francisco Mendoza, regidor que dirigeix l’àrea de Joventut encarregada de l’elaboració d’aquest Pla, ha destacat la importància de la implicació de la gent jove en l’elaboració d’aquest, en el qual es reflecteixen les línies d’actuació a seguir durant els pròxims quatre anys.
Destacar que ha sigut un Pla totalment participatiu, ha partit d’una important recollida d’informació, diagnòstic de la realitat i enquestes amb les quals detectar les necessitats de les persones joves del municipi, per a posteriorment dur a terme el I Fòrum Jove de Callosa d’en Sarrià i així oferir les línies d’actuació, els recursos i l’acompanyament necessari perquè les persones joves s’impliquen en la millora del municipi.
 
[CAS] El 27 de octubre fue aprobado por el pleno Municipal el I Pla Jove de la localidad. Francisco Mendoza, concejal que dirige el área de Juventud encargada de la elaboración de este Plan, ha destacado la importancia de la implicación de la gente joven en la elaboración del mismo, en el que se reflejan las líneas de actuación a seguir durante los próximos cuatro años.
Destacar que ha sido un Plan totalmente participativo, ha partido de una importante recogida de información, diagnóstico de la realidad y encuestas con las que detectar las necesidades de las personas jóvenes del municipio, para posteriormente llevar a cabo el I Fòrum Jove de Callosa d’en Sarrià y así ofrecer las líneas de actuación, los recursos y el acompañamiento necesario para que las personas jóvenes se impliquen en la mejora del municipio.