965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]Els alumnes de segon curs de CFGM de JARDINERIA I FLORISTERIA i l’alumnat de segon curs de FPB de AGROJARDINERÍA I COMPOSICIONS FLORALS, han estat muntant la decoració dels balcons de l’Ajuntament del municipi i la casa de Cultura. 
Tota la decoració ha sigut prèviament elaborada per l’alumnat durant les hores corresponents als mòduls de COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES.
Des de la regidoria d’educació, volem agrair la implicació d’alumnes i professors.
 
[CAS]Los alumnos de segundo curso de CFGM de JARDINERIA Y FLORISTERIA y el alumnado de segundo curso de FPB de AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES, han estado montando la decoración de los balcones del Ayuntamiento del municipio y la casa de Cultura. 
Toda la decoración ha sido previamente elaborada por el alumnado durante las horas correspondientes a los módulos de COMPOSICIONES FLORALES Y CON PLANTAS.
Desde la concejalía de educación, queremos agradecer la implicación de alumnos y profesores.