965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L´Exma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament de Callosa d’ en Sarrià la quantitat de 174.557,20 € per a realitzar actuacions d’urgència de consolidació i protecció del Fort de Bernia.
 
[CAS] La Exma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento de Callosa d’ en Sarrià la cantidad de 174.557,20 € para realizar actuaciones de urgencia de consolidación y protección del Fort de Bernia.