965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament volem a felicitar a a Formatgeria Sant Antoni pels resultats dels Premis Cincho del Concurs Internacional, rebent tres medalles
Plata en el Formatge Fresc 
 Plata en el Formatge curat de Vaca
Or en el Formatge curat de Cabra 
Enhorabona, única formatgeria guardonada de la Comunitat Valenciana. 
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento queremos a felicitar a a Quesería Sant Antoni por los resultados de los Premios Cincho del Concurso Internacional, recibiendo tres medallas
Plata en el Queso Fresco 
Plata en el Queso curado de Vaca
Oro en el Queso curado de Cabra 
Enhorabuena, única quesería galardonada de la Comunidad Valenciana.