965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Fonts d´Algar / Fuentes de el Algar

Ene 19, 2024Destacadas, Noticias, Turisme

[VAL] Des de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià treballem especialment en aquests mesos en la conservació de les Fonts d´Algar . Durant l’època d’hivern continuem mantenint el nostre paratge natural per a poder gaudir del durant tot l’any. Hem realitzat diverses actuacions com a neteja de fulles caigudes i desbrossament en el Toll Redó i Arboretum.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià trabajamos especialmente en estos meses en la conservación de las Fuentes de el Algar . Durante la época de invierno seguimos manteniendo nuestro paraje natural para poder disfrutar de el durante todo el año.
Hemos realizado varias actuaciones como limpieza de hojas caídas y desbroce en el Toll Redó y Arboretum.