965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Obres de neteja i reparació en la conducció de la Font Major.
Els treballs estan sent realitzats per part de l’Ajuntament junt amb la Comunitat de Regants Font Major Sacs, consistents en la neteja d’herbes i la reparació de en la conducció de la Font Major.
 
[CAS] Obras de limpieza y reparación en la conducción de la ‘Font Major’.
Los trabajos están siendo realizados por parte del Ayuntamiento junto a la Comunidad de Regantes Fuente Mayor Sacos, consistentes en la limpieza de hierbas y la reparación de en la conducción de la ‘Font Major’.