965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Treballar els valors com a base per al foment de la igualtat. Aqueix va ser l’objectiu del taller realitzat als alumnes de 5 i 6 de primària en el CEIP Mirantò dimarts passat 29 de març, en el marc del projecte educatiu que s’està duent a terme en els centres del municipi, liderat per la Regidoria d’Educació.
Al costat de Cristina Botella, cada grup va elaborar la recepta de la seua “pizza dels valors” per a la igualtat; pastant l’honestedat i afegint com a ingredients molt respecte, bastant comprensió i empatia, i amb gran quantitat de tolerància, humilitat i amabilitat abans de ficar al forn… Amb molta creativitat van treballar les accions que poden dur a terme en el seu dia a dia per a cultivar els valors actitudinals per a aconseguir la igualtat de gènere.
Si vols saber més sobre el projecte i com s’està treballant dilluns que ve no et perdes el Taller d’igualtat per a pares a les 19.*00h a la Casa de Cultura.
[CAS] Trabajar los valores como base para el fomento de la igualdad. Ese fue el objetivo del taller realizado a los alumnos de 5 y 6 de primaria en el CEIP Mirantò el pasado martes 29 de marzo, en el marco del proyecto educativo que se está llevando a cabo en los centros del municipio, liderado por la Concejalía de Educación.
Junto a Cristina Botella, cada grupo elaboró la receta de su “pizza de los valores” para la igualdad; amasando la honestidad y añadiendo como ingredientes mucho respeto, bastante comprensión y empatía, y con gran cantidad de tolerancia, humildad y amabilidad antes de meter al horno… Con mucha creatividad trabajaron las acciones que pueden llevar a cabo en su día a día para cultivar los valores actitudinales para conseguir la igualdad de género.
Si quieres saber más sobre el proyecto y cómo se está trabajando el próximo lunes no te pierdas el Taller de igualdad para padres a las 19.00h en la Casa de Cultura.