965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Ens preparem per a viure de nou les nostres festes, Sant Jaume. Aquests dies podrem gaudir de diferents actes:
DISSABTE 22 JULIOL:
10,00 Ball dels majorals i Caps de Danses a la Plaça d’Espanya.
12.00 Cucanyes a la Plaça del Convent.
18.00 Partida de Calitx a la Plaça del Convent.
19.00 Degustació a la Plaça del Convent.
20.00 Actuació de ‘Maduixa Teatre’ a la Plaça del Convent.
23.00 Danses populars en la Plaça d’Espanya.
DIUMENGE 23 JULIOL:
10.00 Ball dels majorals i Caps de Danses a la Plaça d’Espanya.
11.45 Correguda del gall des de la Plaça del Convent.
12.00 Cucanyes a la Plaça del Convent.
19.00 Festival de Folklore a la Plaça d’Espanya.
23.00 Danses populars en la Plaça d’Espanya.
DILLUNS 24 JULIOL:
9.30 Missa en l´esglési arxiprestal de Sant Joan Baptista.
10.30 Ball dels majorals i Caps de Danses a la Plaça d’Espanya.
12.00 Cucanyes a la Plaça del Convent.
17.30 Ball dels majorals i Caps de Danses a la Fundació Asil-hospital.
18.30 Exhibició Gimnástica Rítmica a la Plaça del Convent.
19.30 Albaes, eixida des de la Plaça d’Espanya.
23.00 Danses populars en la Plaça d’Espanya.
Us convidem a participar en tots i cadascun dels actes.
[CAS] Nos preparamos para vivir de nuevo nuestras fiestas, San Jaime. Estos días podremos disfrutar de diferentes actas:
SÁBADO 22 JULIO:
10,00 Baile de los mayorales y Caps de Dansa en la Plaza de España.
12.00 Cucañas en la Plaza del Convento.
18.00 Partida de Calitx en la Plaza del Convento.
19.00 Degustación en la Plaza del Convento.
 20.00 Actuación de ‘Fresa Teatro’ en la Plaza del Convento.
 23.00 Danzas populares en la Plaza de España.
DOMINGO 23 JULIO:
10.00 Baile de los mayorales y Caps de Dansa en la Plaza de España.
11.45’Correguda del gall’ desde la Plaza del Convento.
12.00 Cucañas en la Plaza del Convento.
19.00 Festival de Folclore en la Plaza de España.
23.00 Danzas populares en la Plaza de España.
LUNES 24 JULIO:
9.30 Misa en la Iglesia arciprestal de San Juan Baptista.
 10.30 Baile de los mayorales y Caps de Dansa en la Plaza de España.
12.00 Cucañas en la Plaza del Convento.
17.30 Baile de los mayorales y Caps de Dansa en la Fundación Asilo-hospital.
18.30 Exhibición Gimnasia Rítmica en la Plaza del Convento.
19.30 Albaes, salida desde la Plaza de España.
 23.00 Danzas populares en la Plaza de España.
Os invitamos a participar en todos y cada uno de los actos.