965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament us desitgem un feliç Any 2022 carregat de molta salut, felicitat i prosperitat.
Visquem aquest període amb paciència, precaució i responsabilitat, però també amb l’esperança que temps millors estan per vindre.

[CAS] Desde el Ayuntamiento os deseamos un feliz Año 2022 cargado de mucha salud, felicidad y prosperidad.
Vivamos este periodo con paciencia, precaución y responsabilidad, pero también con la esperanza de que tiempos mejores están por venir.