965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Divendres que ve dia 19 a les 19.00h tindrà lloc la inauguració de l’exposició del callosí Juan Carlos Rodríguez Carbonell. Esta exposició titulada “Mons Paral·lels” és una reflexió sobre el canvi climàtic, les guerres que actualment existixen en el món, sobre allò que les persones han de fer per a salvar el nostre planeta de la pol·lució de les guerres, etc. L’exposició ens ajudarà a veure, des d’un altre punt de vista, el nostre planeta i com podem aconseguir al fet que persistisca en el temps; i a saber que el poder de detindre les guerres està en les nostres mans, igual que salvar el nostre planeta. Solament fa falta introduir-se en les obres per a entendre la visió de la seua obra.
La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, anima a visitar l’exposició i informa que el dia de la inauguració es farà un sorteig d’una de les seues obres entre els assistents.
[CAS] El próximo viernes día 19 a las 19.00h tendrá lugar la inauguración de la exposición del callosino Juan Carlos Rodríguez Carbonell. Esta exposición titulada “Mundos Paralelos” es una reflexión sobre el cambio climático, las guerras que actualmente existen en el mundo, sobre aquello que las personas deben hacer para salvar nuestro planeta de la polución de las guerras, etc. La exposición nos ayudará a ver, desde otro punto de vista, nuestro planeta y cómo podemos conseguir a que persista en el tiempo; y a saber que el poder de detener las guerras está en nuestras manos, al igual que salvar nuestro planeta. Solamente hace falta introducirse en las obras para entender la visión de su obra.
La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, anima a visitar la exposición e informa que el día de la inauguración se hará un sorteo de una de sus obras entre los asistentes.