965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens convida a visitar l’exposició “Joan Fuster, una vida il·lustrada”. Aquesta exposició té un format de catorze panells amb textos de Salvador Ortells i dissenyada per Estudi Grafema, i va acompanyada d’un fullet explicatiu.
L’Exposició s’emmarca dins dels actes de la celebració de l’escriptor de l’any 2022 que realitza l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Donat la gran demanda que hi ha hagut l’AVL ha hagut d’ampliar el termini de finalització de l’exposició fins a març de 2023. L’exposició ve acompanyada d’un lot de llibres de Joan Fuster donació de l’AVL. A més gràcies a la col·laboració del COBDCV amb l’AVL, el Club de lectura l’Espill pot disposar en préstec del lot de llibres “Diccionari per a ociosos” de Joan Fuster.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fou un dels escriptors i intel·lectuals valencians més importants del segle XX. Ho fou per molts motius. Per la dimensió literària i cívica de la seua obra. Pel pes que tingué i continua tenint en l’opinió pública. I perquè la seua visió sobre la història i la realitat del País Valencià marcà un canvi radical i positiu en el coneixement que la societat valenciana té de si mateixa.
«Joan Fuster, una vida il·lustrada» recorre cronològicament la vida i l’obra de l’assagista a partir de documents del seu fons –textos manuscrits i mecanoscrits, articles de premsa, notes de treball i fitxes de lectura, cobertes de primeres edicions dels llibres que publicà, etc.–, amb atenció especial al seu arxiu fotogràfic, que permet il·lustrar l’existència d’una personalitat tan observada, retratada i fotografiada.
L’exposició es pot vorer a la Biblioteca Pública Municipal des del setze de gener fins al vint de gener en horari de la Biblioteca, matins de 10.00 a 14.00 h i vesprades de 17.00 a 20.00h.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos invita a visitar la exposición “Joan Fuster, una vida ilustrada”. Esta exposición tiene un formato de catorce paneles con textos de Salvador Ortells y diseñada por Estudio Grafema, y va acompañada de un folleto explicativo.
La Exposición se enmarca dentro de los actos de la celebración del escritor del año 2022 que realiza la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Dado la gran demanda que ha habido la AVL ha tenido que ampliar el plazo de finalización de la exposición hasta marzo de 2023. La exposición viene acompañada de un lote de libros de Joan Fuster donación de la AVL. Además gracias a la colaboración del COBDCV con la AVL, el Club de lectura l’Espill puede disponer en préstamo del lote de libros “Diccionari per a ociosos” de Joan Fuster.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fue uno de los escritores e intelectuales valencianos más importantes del siglo XX. Lo fue por muchos motivos. Por la dimensión literaria y cívica de su obra. Por el peso que tuvo y continúa teniendo en la opinión pública. Y porque su visión sobre la historia y la realidad del País Valenciano marcó un cambio radical y positivo en el conocimiento que la sociedad valenciana tiene de sí misma.
«Joan Fuster, una vida i·llustrada» recorre cronológicamente la vida y la obra del ensayista a partir de documentos de su fondo –textos manuscritos y mecanoscritos, artículos de prensa, notas de trabajo y fichas de lectura, cubiertas de primeras ediciones de los libros que publicó, etc.–, con atención especial a su archivo fotográfico, que permite ilustrar la existencia de una personalidad tan observada, retratada y fotografiada.
La exposición se puede ver en la Biblioteca Pública Municipal desde el dieciséis de enero hasta el veinte de enero en horario de la Biblioteca, mañanas de 10.00 a 14.00 h y tardes de 17.00 a 20.00 h.
Joan Fuster i Ortells (Sueca,1922-1992) fue uno de los escritores e intelectuales valencianos más importantes del siglo XX. Lo fue por muchos motivos. Por la dimensión literaria y cívica de su obra. Por el peso que tuvo y continúa teniendo en la opinión pública. Y porque su visión sobre la historia y la realidad del País Valenciano marcó un cambio radical y positivo en el conocimiento que la sociedad valenciana tiene de sí misma.
«Joan Fuster, una vida i·llustrada» recorre cronológicamente la vida y la obra del ensayista a partir de documentos de su fondo –textos manuscritos y mecanoscritos, artículos de prensa, notas de trabajo y fichas de lectura, cubiertas de primeras ediciones de los libros que publicó, etc.–, con atención especial a su archivo fotográfico, que permite ilustrar la existencia de una personalidad tan observada, retratada y fotografiada.
La exposición se puede ver en la Biblioteca Pública Municipal desde el dieciséis de enero hasta el veinte de enero en horario de la Biblioteca, mañanas de 10.00 a 14.00 h y tardes de 17.00 a 20.00 h.