965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Divendres dia 3 de febrer a les 18.00h a la Casa de Cultura tindrà lloc la inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes del C.E.A.M de Callosa (Centre Especialitzat d’Atenció al Major). Maribel Ferrándiz vol recordar que la pintura és una bona activitat per a aquelles persones que senten inquietud per aquest art i al mateix temps és una bona manera de distraure’s i contactar amb altres persones del seu entorn.
 
[CAS] Viernes día 3 de febrero a las 18:00h en la Casa de Cultura tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura de los alumnos del C.E.A.M de Callosa (Centro Especializado de Atención al Mayor). Maribel Ferrándiz quiere recordar que la pintura es una buena actividad para aquellas personas que sienten inquietud por este arte y al mismo tiempo es una buena manera de distraerse y contactar con otras personas de su entorno.