965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, concedeix a l’ajuntament una ajuda per a l’adquisició d’adorns nadalencs artesanals. 4.000.-€
 
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, concede al ayuntamiento una ayuda para la adquisición de adornos navideños artesanales. 4.000.-€