965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, concedeix a l’ajuntament una ajuda econòmica per import 18.513.-€ de per a la redacció dels Plans d’acció Agenda Urbana, Agenda 2030 i Pla de mesures antifrau.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, concede al ayuntamiento una ayuda económica por importe 18.513.-€ de para la redacción de los Planes de acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Plan de medidas antifraude.

Pin It on Pinterest

Share This