965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Diputació Provincial concedeix una ajuda per a la redacció dels Plans d’acció Agenda Urbana, Agenda 2030, plans de mesures Antifrau i projectes i/o memòries per a la seva presentació en les convocatòries del pla de recuperació, transformació i resilencia “Espanya Pot”, Fons Europeus Next generation EU per a Espanya, Anualitat 2022. 18.513,00.-€
 
[CAS] La Diputación Provincial concede una ayuda para la redacción de los Planes de acción Agenda Urbana, Agenda 2030, planes de medidas Antifraude y proyectos y/o memorias para su presentación en las convocatorias del plan de recuperación, transformación y resilencia “España Puede”, Fondos Europeos Next generation EU para España, Anualidad 2022. 18.513,00.-€