965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedeix una subvenció no dinerària, dins de la Convocatòria de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització, : 25 ordinadors i 3 firewalls.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Concede una subvención no dineraria, dentro de la Convocatoria de subvenciones para medidas de ciberseguridad y modernización, : 25 ordenadores y 3 firewalls.