965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda econòmica per a l’adquisició de trofeus i medalles 624,1.-€, adquisició trofeus i medalles VII Carrera Sant Silvestre desembre 2022.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda económica para la adquisición de trofeos y medallas 624,1.-€, adquisición trofeos y medallas VII Carrera San Silvestre diciembre 2022.