965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedir, dins de la convocatòria de subvencions per a activitats en matèria de joventut. 1.797,56.-€ “Celebrem el dia de la Juventut.”

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Conceder, dentro de la convocatoria de subvenciones para actividades en materia de juventud. 1.797,56.-€ “Celebrem el día de la Juventut.”