965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedir, dins de la Convocatòria de subvencions campanya de música d’orquestra, ensembles, dolçaina i tabal, plectre i pua i corals.4.400.-€
Concert a càrrec d’Associació Brass Academy d’Alacant 3.600.-€
Collaret l’Algar 800.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Conceder, dentro de la Convocatoria de subvenciones campaña de música de orquesta, ensembles, dolçaina i tabal, plectro y pua y corales.4.400.-€
Concierto a cargo de Asociación Brass Academy de Alicante 3.600.-€
Collar l’Algar 800.-€