965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant Concedir, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2022”, Obra de teatre dona com cap 2.369.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante Conceder, dentro de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2022”, Obra de teatro mujer como ninguna 2.369.-€