965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda econòmica per al funcionament d’Escoles esportives municipals (Escola municipal de Gimnàstica rítmica). 4.891,06.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda económica para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales (Escuela municipal de Gimnasia rítmica). 4.891,06.-€