965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Rebuda una subvenció de 19.591,02 € de la Exma. Diputació d’Alacant per a l’adquisició d’elements de millores en seguretat viària, en vies i camins rurals. L’ajuntament ha instal·lat 5 càmeres amb lluminàries led solars en els accessos a: l’Armaig, Onàer, Cementeri, Farines i Salomó.
 
[CAS] Recibida una subvención de 19.591,02 € de la Exma. Diputación de Alicante para la adquisición de elementos de mejoras en seguridad vial, en vías y caminos rurales. El ayuntamiento ha instalado 5 cámaras con luminarias led solares en los accesos a: l’Armaig, Onàer, Cementerio, Farines y Salomó.