965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Rebuda una subvenció de la Exma. Diputació d’Alacant, per import de 131.555,60 euros, l’ajuntament ha començat la revisió d’instal·lació de bancs i papereres en diverses zones del poble. 
 
[CAS] Recibida una subvención de la Exma. Diputación de Alicante, por importe de 131.555,60 euros, el ayuntamiento ha comenzado la revisión de instalación de bancos y papeleras en varias zonas del pueblo.