965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, concedeix a l’ajuntament subvenció d’activitats culturals, musicals i escèniques la concessió de 3.000.-€ per a la publicació del llibre “Comentaris al llibre dels memories de Tomás Guardiola López. Societat i cultura callosina a principis del segle XX.
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, concede al ayuntamiento subvención de actividades culturales, musicales y escénicas la concesión de 3.000.-€ para la publicación del libro “Comentaris al llibre de les memories de Tomás Guardiola López. Societat i cultura callosina a principis del segle XX.