965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Ajuntament de Callosa, ha rebut una subvenció en espècie de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19 , consistent en el subministrament de 9.600 màscares quirúrgiques
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa, ha recibido una subvención en especie de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, adquisición de mediados de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 , consistente en el suministro de 9.600 máscaras quirúrgicas