965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La diputació provincial d’Alacant, concedeix una subvenció per a l’adquisició d’equipament d’instal·lacions culturals . 5.915,77.-€

[CAS] La diputación provincial de Alicante, concede una subvención para la adquisición de equipación de instalaciones culturales . 5.915,77.-€