965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

VIII Día de las Escritoras / VIII Dia de les Escriptores

Biblioteca Pública L´espill Carrer Jaume Roig, 5, Callosa d'en Sarrià, Alicante, Spain

La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, junto a la concejal de Igualdad, Mª Teresa García, organizan el “VIII Día de las Escritoras: El placer, la alegría y la risa de […]

ITV mòbil / ITV móvil

 A través d'aquesta iniciativa es facilitarà la inspecció a aquests vehicles sense que hagen de desplaçar-se a unes instal·lacions d'ITV fixes. Per a passar aquestes inspeccions, els interessats hauran d'aportar, […]