965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

‘Estereotipos i roles de género’

Casa de Cultura

Taller específic per a joves i adolescents: estereotips i rols de gènere. Taller específico para jóvenes y adolescentes: estereotipos y roles de género.