965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, dins de la Convocatòria de concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2021, una subvenció per import de 1.899,37.-€
 
[CAS]  La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que la Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, dentro de la Convocatoria de concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la Provincia de Alicante, anualidad 2021, una subvención por importe de 1.899,37.-€ 

Pin It on Pinterest

Share This