965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] Este divendres 5 d’abril tindrà lloc la presentació del llibre de Francesc Joan Sanchis “Comentari de les memòries de Tomás Guardiola López”.

El Ajuntament informa que, totes les persones que assistisquen a l’acte, rebran d’obsequi un exemplar.

[CAS] Este viernes 5 de abril tendrá lugar la presentación del libro de Francesc Joan Sanchis “Comentari de las memorias de Tomás Guardiola López”.

El Ayuntamiento informa que, todas las personas que asistan al acto, recibirán de obsequio un ejemplar.