965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament ha començat les labors de millora de la seguretat per als vianants i repintat de la senyalització horitzontal de les places de Merca-Callosa; comerços de primera necessitat, farmàcies, mobilitat reduïda…
Al llarg d’aquests dies s’aniran culminant els treballs de manera progressiva fins a completar el total d’estacionaments municipals.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha empezado las labores de mejora de la seguridad peatonal y repintado de la señalización horizontal de las plazas de Merca-Callosa; comercios de primera necesidad, farmacias, movilidad reducida…
A lo largo de estos días se irán culminando los trabajos de manera progresiva hasta completar el total de estacionamientos municipales.