965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Dissabte 22 de juliol a les 20.00 h a la plaça del Convent tindrem el gust d’assistir a l’espectacle Migrare de la Companyia Maduixa. Maduixa inicia la seua trajectòria artística a Sueca (València) l’any 2004 amb creacions teatrals de carrer i sala per a tots els públics, però en 2006 arriba la professionalització amb l’espectacle Maniàtics que els proporciona el reconeixement dins del sector professional i que els condueix a constituir-se com a empresa en 2008. Al llarg d’aquests anys, les seues creacions han sigut guardonades amb més d’una vintena de premis, entre aquests, tres Premis MAX (màxim reconeixement de les arts escèniques a Espanya) i cinc Premis FETEN (Fira Europea de teatre per a la infància). La internacionalització de la companyia l’ha portada a viatjar a més de 25 països de tot el món visitant un gran nombre de teatres i festivals. L’ús de les xanques com a element clau per a contar una història s’ha convertit en un element que caracteritza i defineix la companyia Maduixa, obrint un univers de possibilitats per a articular un diàleg entre la dansa, el gest i l’equilibri.
[CAS] Sábado 22 de julio a las 20.00 h en la plaza del Convento tendremos el gusto de asistir al espectáculo ‘Migrare’ de la Compañía ‘Maduixa’. ‘Maduixa’ inicia su trayectoria artística en Sueca (València) en 2004 con creaciones teatrales de calle y sala para todos los públicos, pero en 2006 llega la profesionalización con el espectáculo Maniáticos que los proporciona el reconocimiento dentro del sector profesional y que los conduce a constituirse como empresa en 2008. A lo largo de estos años, sus creaciones han sido galardonadas con más de unos veinte premios, entre estos, tres Premios MAX (máximo reconocimiento de las artes escénicas en España) y cinco Premios FETEN (Feria Europea de teatro para la infancia). La internacionalización de la compañía la ha llevado a viajar además de 25 países de todo el mundo visitando un gran número de teatros y festivales. El uso de los zancos como elemento clave para contar una historia se ha convertido en un elemento que caracteriza y define la compañía Fresa, abriendo un universo de posibilidades para articular un diálogo entre la danza, el gesto y el equilibrio.