965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Hui, alumnes de les escoles esportives municipals han gaudit de la Platja de L´Olla, per a desenvolupar una sessió de multiesport.
D’aquesta manera, les Escoles Esportives continuen amb la seua programació d’activitats en la naturalesa.
 
[CAS] Hoy, alumnos de las escuelas deportivas municipales han disfrutado de la Playa de L´Olla, para desarrollar una sesión de multideporte.
De este modo, las Escuelas Deportivas continúan con su programación de actividades en la naturaleza.