965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL Aquesta setmana han finalitzat les classes de les diferents escoles esportives del curs 2022-2023. Des de la regidoria d’esports de l’ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’han entregat uns detalls a tots els alumnes/as de totes les modalitats esportives.
[CAS] Esta semana han finalizado las clases de las diferentes escuelas deportivas del curso 2022-2023. Desde la concejalía de deportes del ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià se han entregado unos detalles a todos los alumnos/as de todas las modalidades deportivas.