965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Esports, posa en marxa el programa d’Escoles Esportives 2023-2024 en el qual es contempla el desenvolupament de modalitats esportives que s’impartiran en les instal·lacions esportives municipals.
Des del mes d’octubre de 2023 fins a juny de 2024.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de su concejalía de Deportes, pone en marcha el programa de Escuelas Deportivas 2023-2024 en el cual se contempla el desarrollo de modalidades deportivas que se impartirán en las instalaciones deportivas municipales.
Desde el mes de octubre de 2023 hasta junio de 2024.