965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Esports, posa en marxa el programa d’Escoles Esportives 2021-2022 en el qual es contempla el desenvolupament de modalitats esportives que s’impartiran en les instal·lacions esportives municipals.
Des del mes d’octubre de 2021 fins a juny de 2022.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de su concejalía de Deportes, pone en marcha el programa de Escuelas Deportivas 2021-2022 en el cual se contempla el desarrollo de modalidades deportivas que se impartirán en las instalaciones deportivas municipales.
Desde el mes de octubre de 2021 hasta junio de 2022.

Pin It on Pinterest

Share This