965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Escola esportiva d’estiu / Escuela deportiva de verano

Jul 22, 2023Deporte, Destacadas, Educación, Noticias

[VAL] Dins de les activitats programades a l’escola esportiva d’estiu aquesta setmana s’han realitzat diverses eixides al dinopark, al minigolf, platja d’Altea i al Urban Planet.
 
[CAS] Dentro de las actividades programadas en la escuela deportiva de verano esta semana se han realizado varias salidas al dinopark, al minigolf, playa de Altea y al Urban Planet.