965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’obri el termini d’inscripcions de l’Escola Esportiva d’Estiu 2021 que es desenvoluparà del 28 de juny al 30 de juliol i del 1 al 31 d’agost en el Poliesportiu Municipal, de dilluns a divendres. L’escola està dirigida a xiquets i xiquetes a partir de 4 anys i en ella s’impartirà una àmplia oferta d’activitats esportives i lúdiques.
A través d’aquest servei que posa a la disposició dels ciutadans l’Ajuntament es pretén facilitar als pares la conciliació de la vida familiar i laboral durant els mesos d’estiu.
L’Escola d’Estiu té un preu mensual de 75 euros per xiquet.
Les inscripcions es podran formalitzar en el Poliesportiu Municipal, en horari de dilluns a divendres, de 09.30 a 13.30 i de 15.30 a 21.30.
Per a més informació trucar al telèfon 96 588 18 67 o al 638 925 718.
 
[CAS] Se abre el plazo de inscripciones de la Escuela Deportiva de Verano 2021 que se desarrollará del 28 de junio al 30 de julio y del 1 al 31 de agosto en el Polideportivo Municipal, de lunes a viernes. La escuela está dirigida a niños y niñas a partir de 4 años y en ella se impartirá una amplia oferta de actividades deportivas y lúdicas.
A través de este servicio que pose a disposición de los ciudadanos el Ayuntamiento se pretende facilitar a los padres la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de verano.
La Escuela de Verano tiene un precio mensual de 75 euros por niño.
Las inscripciones se podrán formalizar en el Polideportivo Municipal, en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 21.30.
Para mayor información llamar al teléfono 96 588 18 67 o al 638 925 718.